หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
โนนสูง
"เทศบาลแห่งสุขภาพ ปลอดขยะ
ปลอดภัย อนุรักษ์วิถีชาวโนนสูง"
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล
อนาคตเด็กไทย
ส่งเสริมการศึกษาเพื่อ
และประเพณีท้องถิ่น
สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม
เทศบาลตำบลโนนสูง
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
1
2
3
 
 
 
ตำบลโนนสูง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอขุนหาญ ทางทิศตะวันตก ประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 52.07 ตารางกิโลเมตร
 
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ราบลุ่มทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือลาดต่ำลงมาทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ ได้แก่หมู่ที่ 3,7,8 พื้นที่เหมาะแก่การปลูกข้าว และพื้นที่ราบ ได้แก่ หมู่ที่ 1, 4 , 5 , 6 เหมาะแก่การปลูกข้าว มีประมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่ตำบล
แผนที่แบ่งเขตอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
 
ประชากรทั้งสิ้น 4,569 คน แยกเป็น

ชาย 2,276 คน คิดเป็นร้อยละ 49.81

หญิง 2,293 คน คิดเป็นร้อยละ 50.19
จำนวนครัวเรือน 981 ครัวเรือน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 88 คน/ตารางกิโลเมตร
 

การเพาะปลูก พืชที่ปลูกได้แก่ ข้าว , ยางพารา, มันสำปะหลัง , ปอแก้ว, มะม่วง เป็นต้น

การปศุสัตว์ จะเลี้ยงไว้ใช้งาน , เพื่อการบริโภค และจำหน่าย สัตว์ที่นิยมเลี้ยงได้แก่ โคเนื้อ , กระบือ , สุกร , เป็ด , ไก่ เป็นต้น
หมู่ที่ ชื่อชุมชน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  3   บ้านนา 357 357 714 152  
4   บ้านกระเบา 357 388 745 196
  5   บ้านกระเจา 417 431 848 166  
6   บ้านหนองบัว 637 644 1,281 255
  7   บ้านจะกุด 182 144 326 67  
8   บ้านค้อตานี 326 329 655 145
  รวม 2,276 2,293 4,569 981
ที่มา สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 091-831-8678
 
 
 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์ : 045-826-511 โทรสาร : 045-826-511
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลโนนสูง
จำนวนผู้เข้าชม 2,640,015 เริ่มนับ 7 ก.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com