หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
โนนสูง
"เทศบาลแห่งสุขภาพ ปลอดขยะ
ปลอดภัย อนุรักษ์วิถีชาวโนนสูง"
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล
อนาคตเด็กไทย
ส่งเสริมการศึกษาเพื่อ
และประเพณีท้องถิ่น
สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม
เทศบาลตำบลโนนสูง
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
1
2
3
 
 
 

การเพาะเห็ดขอน  
  
 

วัดบ้านกระเบากันตรวจ  
  
 
 
อบต.ปะอาว องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาวได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว สมัยสามัญ [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ปะอาว องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาวเข้าให้การช่วยเหลือ ป้องกัน แนะนำ โรคลัมปี สกิน ซึ่งเก [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ปะอาว อบต.ปะอาว ดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายพาหะโรคไข้เลือดออก และเพื่อก [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำเกลี้ยง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำเกลี้ยง มอบเงินช่วยเหลือจากเหตุเพลิงไหม้บ้าน นายประยูร สีหานาง [ 31 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำเกลี้ยง อบต.น้ำเกลี้ยง มอบชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันการแรพ่ระบาดของโรคโควิด 19 (Covid-19) [ 28 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.สระเยาว์ ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎ [ 27 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.โนนสูง ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำป้ายไวนิลตาม [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.โนนสูง คำแถลงนโยบาย ของ นายมั่น จันทสนธ์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง แถลงต่อสภาเท [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำเกลี้ยง การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ทต.โนนสูง ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมแซมและบำ [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.ปะอาว ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ป [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
อบต.สระเยาว์ ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 58 
อบต.น้ำเกลี้ยง ประกาศเดือนมีนาคม 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.น้ำเกลี้ยง ประกาศเดือนกุมภาพันธ์ [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
 
 
อบต.สระเยาว์ รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (19 มี.ค. 2564)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.หนองห้าง รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.น้ำเกลี้ยง รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 30  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ค. 2557
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำป้ายไวนิลตาม [ 17 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
คำแถลงนโยบาย ของ นายมั่น จันทสนธ์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง แถลงต่อสภาเท [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมแซมและบำ [ 12 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
 


อาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) รสจื [ 11 มิ.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลั [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 7 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยง [ 4 มิ.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) [ 28 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)จำนวน 14 รายการ โดยวิ [ 14 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 40 รายการ โดยวิธ [ 12 พ.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ร [ 7 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ใน [ 6 พ.ค. 2564 ]ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม (สำนักปลัด) จ [ 24 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิก [ 19 มี.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งส [ 10 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน [ 2 ก.พ. 2564 ]ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อ [ 1 ก.พ. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ (200 มิลลิลิตร) [ 29 ม.ค. 2564 ]

 
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ ในรูปแบบแผ่นซีดี กศ. มท 0816.4/ว1161 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1207  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1206  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว1202  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย กสว. มท 0820.2/ว1201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) (รูปแบบออนไลน์) กสว. มท 0820.3/ว1200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR Code]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1194  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจักการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1190  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 กศ. มท 0816.3/ว1191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รายงานภาพรวมผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.6/ว1166  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0810.6/ว1184  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกรจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1181  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1182  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1176  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1160 [กำหนดการ]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ติดตามทวงถามการตอบแบบสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1163 [เอกสารแนบ]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในแบบ ก.002 และ กสศ.06 กศ. มท 0816.2/ว1174  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564) สน.คท. มท 0808.5/ว1167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
สรุปรายงานความคืบหน้าการสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว1173  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1156 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1172  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3237  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
 
โรงเรียนสอนขายของออนไลน์ (26 ม.ค. 2564)    อ่าน 130  ตอบ 2  
เทิดทูลสถาบันฯ (26 ก.ค. 2563)    อ่าน 671  ตอบ 13  
สอบถามตำแหน่งว่าง (21 ก.พ. 2561)    อ่าน 4753  ตอบ 6  
 
 ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน (รูปแบบออนไลน์)  [ 12 มิ.ย. 2564 ]    
 ผลการคัดเลือกผู้เเทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการสุขภาพเเห่งชาติ  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามเเนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
 การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
 การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
 ตั้งด่านตรวจ จุดสกัด คัดกรองบุคคลและยานพาหนะ เพื่อสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามมาตรการสกัดกั้น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
 ติดตามทวงถามการตอบแบบสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
 รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
  โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
 ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
 ข้อหารือเกี่ยวกับการสอบสวนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้พ้นจากตําแหน่งไปแล้วเกินสองปี  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
 ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
 การอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
  ตัวอย่างต่าง ๆ ที่ใช้ในการสอบสวนตามกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดํารงตําแหน่งบางตําแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓ กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดํารงตําแหน่งบางตำแหน่งในเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ และกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดํารงตําแหน่งบางตําแหน่งในองค์การบริหารส่วนตําบล  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
 ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
 
     
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 062-496-1854
 
  ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลโนนสูง จ.ศรีสะเกษ
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
 
 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์ : 045-826-511 โทรสาร : 045-826-511
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลโนนสูง
จำนวนผู้เข้าชม 3,758,717 เริ่มนับ 7 ก.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
ทต.โนนสูง