หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
โนนสูง
"เทศบาลแห่งสุขภาพ ปลอดขยะ
ปลอดภัย อนุรักษ์วิถีชาวโนนสูง"
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล
อนาคตเด็กไทย
ส่งเสริมการศึกษาเพื่อ
และประเพณีท้องถิ่น
สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม
เทศบาลตำบลโนนสูง
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
1
2
3
 
 
 

 
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

นางยุพา พิมมาศ ปลัดเทศบาล ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องจากเทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศใช้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ งบประมาณรายจ่าย ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลโนนสูงในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษแล้ว จึงดำเนินจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๑

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ต.ค. 2563 เวลา 14.59 น. โดย คุณ สุรศักดิ์ มั่นวงค์

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 091-831-8678
 
 
 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์ : 045-826-511 โทรสาร : 045-826-511
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลโนนสูง
จำนวนผู้เข้าชม 2,191,830 เริ่มนับ 7 ก.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com