หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
โนนสูง
"เทศบาลแห่งสุขภาพ ปลอดขยะ
ปลอดภัย อนุรักษ์วิถีชาวโนนสูง"

นายมั่น จันทสนธ์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล
อนาคตเด็กไทย
ส่งเสริมการศึกษาเพื่อ
และประเพณีท้องถิ่น
สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม
เทศบาลตำบลโนนสูง
เลขที่ 207 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสูง
อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
โทรศัพท์ : 045-826-511,
โทรสาร : 045-826-511 ต่อ 111
e-Mail : saraban@nonsungcity.go.th
1
2
3
 
 
 


โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
 
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  
 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลโนนสูง ได้ดำเนิน โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ      ประจำปี 25๖6 โดยมีกลุ่มเป้าหมายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระเบา    กันตรวจ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าหนองบัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเจา โดยมีบุคลากรในหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนสูงและกำนันผู้ใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยมีนายมั่น จันทสนธ์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เด็กเล็กยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กเล็ก รู้จักหน้าที่ของตนเอง กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์ และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ม.ค. 2566 เวลา 15.59 น. โดย คุณ สุรศักดิ์ มั่นวงค์

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ลำดับภาพที่ 1/14
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ลำดับภาพที่ 2/14
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ลำดับภาพที่ 3/14
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ลำดับภาพที่ 4/14
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ลำดับภาพที่ 5/14
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ลำดับภาพที่ 6/14
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ลำดับภาพที่ 7/14
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ลำดับภาพที่ 8/14
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ลำดับภาพที่ 9/14
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ลำดับภาพที่ 10/14
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ลำดับภาพที่ 11/14
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ลำดับภาพที่ 12/14
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ลำดับภาพที่ 13/14
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 062-496-1854
 
 
 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์ : 045-826-511 โทรสาร : 045-826-511
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลโนนสูง
จำนวนผู้เข้าชม 6,517,539 เริ่มนับ 7 ก.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com