หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
โนนสูง
"เทศบาลแห่งสุขภาพ ปลอดขยะ
ปลอดภัย อนุรักษ์วิถีชาวโนนสูง"

นายมั่น จันทสนธ์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล
อนาคตเด็กไทย
ส่งเสริมการศึกษาเพื่อ
และประเพณีท้องถิ่น
สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม
เทศบาลตำบลโนนสูง
เลขที่ 207 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสูง
อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
โทรศัพท์ : 045-826-511,
โทรสาร : 045-826-511 ต่อ 111
e-Mail : saraban@nonsungcity.go.th
1
2
3
 
 
 


 
การประชาคมหมู่บ้านและประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลโนนสูงได้ดำเนินโครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้ง 6 หมู่บ้าน และดำเนินการในระดับตำบล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น นำเสนอปัญหา ความต้องการ  เสนอโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีประชาชนเข้าร่วมประชุมในแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้
1. บ้านนา หมู่ที่ 3 ประชุมประชาคมในวันที่ 24 เมษายน 2566 ช่วงเช้า มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน  53 คน
2. บ้านกระเบา หมู่ที่ 4 ประชุมประชาคมในวันที่ 25 เมษายน 2566 ช่วงเช้า มีผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  71  คน
3. บ้านกระเจา หมู่ที่ 5 ประชุมประชาคม ในวันที่ 26  เมษายน 2566 ช่างเช้า มีผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  38  คน
4. บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ประชุมประชาคม ในวันที่ 26 เมษายน 2566 ช่วงบ่าย มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  40  คน
5. บ้านจะกุด หมู่ที่ 7  ประชุมประชาคม ในวันที่ 24 เมษายน 2566 ช่วงบ่าย มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 37 คน
6. บ้านค้อตานี หมู่ที่ 8 ประชุมประชาคม ในวันที่ 25 เมษายน 2566 ช่วงบ่าย มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  31  คน
7. การประชุมประชาคมในระดับตำบล ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม ในวันที่ 28  เมษายน 2566  จำนวน 39  คน
การประชาคมในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลในครั้งนี้ ที่ประชุมประชาคมระดับตำบลได้ดำเนินการวิเคราะห์ โครงการ/กิจกรรม  ที่ได้รับจากการประชาคมในระดับหมู่บ้านที่ประชุมมีมติคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนของแต่ละหมู่บ้านจำนวน  1  โครงการ  เสนอให้เทศบาลตำบลโนนสูงพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2567   ดังนี้
1. บ้านนา หมู่ที่ 3  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านซอยนายสมเดช  ไชยสุวรรณ
2. บ้านกระเบา หมู่ที่ 4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางมลี - คลองห้วยจันทร์
3. บ้านกระเจา หมู่ที่ 5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำรอบหมู่บ้าน
4. บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(ติดตั้งระบบโซลาเซลล์)
5. บ้านจะกุด หมู่ที่ 7 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(ติดตั้งระบบโซลาเซลล์)
6. บ้านค้อตานี หมู่ที่ 8 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(เจาะบ่อบาดาลใหม่และติดตั้งระบบโซลาเซลล์)

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 พ.ค. 2566 เวลา 16.16 น. โดย คุณ สุรศักดิ์ มั่นวงค์

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 062-496-1854
 
 
 
เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์ : 045-826-511 โทรสาร : 045-826-511
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลโนนสูง
จำนวนผู้เข้าชม 6,729,699 เริ่มนับ 7 ก.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com