หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ที่เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๒ [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๔ [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ [ 12 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ [ 20 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ที่เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๑) [ 12 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 106  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ [ 26 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 26 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 147  
 
  (1)