หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ 2560 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศกำหนดสถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)