หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบการเงินเดือน ม.ค 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำเดือน ต.ค-ธค. 63 ไตรมาสที่ 1 [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 [ 22 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
งบการเงินเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
งบการเงินปรระจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานงบการงบประจำเดือนประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)     2