หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM/การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (รอบประจำปีงบประมาณ 2563) [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ฐานในการคำนวณร้อยละและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) [ 4 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
การแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างภายในส่วนราชการของพนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรือง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
การโอนพนักงานครูเทศบาล [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การกำหนดนโยบายคุณธรรมและจริยธรรม [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)     2      3      4