หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 17 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง กำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลโนนสูง กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 28 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง กำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลโนนสูง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรือ่ง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการ ในจังหวัดศรีสะเกษ [ 29 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)