หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
การรับชำระภาษีป้าย [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ตัวอย่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือการจัดทำหรือการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)     2