หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ครั้งที่ 2 [ 28 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ครั้งที่ 1 [ 27 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 28 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 13 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 12 [ 17 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 11 [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 10 [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)     2      3